Neděle 19. května 2024
Svátek má Ivo
Svátek má koník Fáma
Svátek má pejsek Dita

25.1.2009 - Stránky nebyly nějáký čas aktualizovány, ale začnu na nich opět pracovat, pokusím se napsat nové články a snad i vymyslet nový design:) Dnes jsem vymazala obsah návštěvní knihy, protože se tam přemnožily spamy.

Kikulle - Autocross Terinka Lucyinka - Music forever Renisek


ParkurParkur - historie

Parkurové stupně

V parkuru máme celekm 8 stupňů. Stupeň TT na parkuru se vypisuje také jako Pohár národů.

Penalizace na parkuru

Pády

Pád jezdce na parkuru

Za pád jezdce se považuje situace, kdy se jezdec dobrovolně či nedobrovolně odpoutal od svého koně.

Pád koně na parkuru

Za pád koně se považuje, jestliže se kůň dotkne plecí nebo kyčlí země nebo překážky a země.

Neposlušnost

Za neposlušnost jsou považovány následující chyby:

Stupnice trestných bodů - tabulka A

První neposlušnost 4 trestné body
Druhá neposlušnost vyloučení
Druhá neposlušnost při národních závodech 4 trestné body
Třetí neposlušnost při národních závodech vyloučení
Poboření překážky při skoku 4 trestné body
Dotyk nohou vodní hladiny ve vodním příkopu nebo ohraničující lišty na straně doskoku 4 trestné body
První pád koně nebo jezdce nebo obou ve všech soutěžích vyloučení
Překročení přípustného času vyloučení
Překročení stanoveného času v základním parkuru, v prvém nebo druhém kole a v rozeskakování ne na čas 1 trestný bod za každé započaté čtyři sekundy
Překročení stanoveného času v rozeskakování na čas 1 trestný bod za každou započatou sekundu
Překročení stanoveného času v rozeskakování na čas 1 trestný bod za každou započatou sekundu

Stupnice trestných bodů - tabulka C

Poboření překážky při skoku, dotyk jedné nebo více nohou vodní hladiny vodního příkopu nebo laťky vymezující jeho hranici na doskokové straně 4 sekundy
První neposlušnost bez penalizace
První neposlušnost s pobořením časová korekce 6 sekund
Druhá neposlušnost vyloučení
Druhá neposlušnost při národních závodech bez penalizace
Druhá neposlušnost s pobořením při národních závodech časová korekce 6 sekund
Třetí neposlušnost při národních závodech vyloučení
První pád koně nebo jezdce nebo obou ve všech soutěžích vyloučení
Překročení přípustného času* vyloučení
*V soutěžích podle stupnice C není stanovený čas. Pouze je určen přípustný čas: 2 min pro délku parkuru menší nebo rovnou 600 m. 3 min pro délku parkuru vetší než 600 m.

Rozměry kolbiště na parkuru

Rozměry kolbiště v halách

V halách musí kolbiště mít minimální velikost 1 200 m 2 s minimální šířkou krátké strany 20 m.

Rozměry otevřeného kolbiště

Otevřená kolbiště musí mít minimální velikost 4 000 2 m s minimální šířkou krátké strany 50 m. Výjimku z tohoto pravidla muže povolit jen FEI Jumping Department.

Rozměry kolbiště v národních soutěžích

Rozměry kolbiště na národních závodech jsou určeny interními směrnicemi ČJF.

Parkur - zvláštní soutěže

Můžete se také podívat na zvláštní soutěže na parkuru.


© 2006-2009 Jitka Dobešová | Všechna práva vyhrazena | TechComputers |
Mapa webu | RSS | XHTML 1.0 Transitional | CSS 2.1 | Nahoru |