Úterý 16. dubna 2024
Svátek má Irena
Svátek má koník Tornado
Svátek má pejsek Rolf

25.1.2009 - Stránky nebyly nějáký čas aktualizovány, ale začnu na nich opět pracovat, pokusím se napsat nové články a snad i vymyslet nový design:) Dnes jsem vymazala obsah návštěvní knihy, protože se tam přemnožily spamy.

Kikulle - Autocross Terinka Lucyinka - Music forever Renisek


ZZVJ-P - Zkouška základního výcviku jezdce ponyPodmínky pro získání licence jezdce pony

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence jezdce pony.

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 8 let.

2) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na pony

3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :

Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.

4) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.

5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,-Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanový pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.

6) Úspěšné složení zkoušek opravňuje jezdce ke startu v soutěžích pony.

Opravné zkoušky

Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části, opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců.

Jezdec,který neuspěje u zkoušek v praktické části (drezura nebo parkur nebo oboje) ,opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců.

Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) ,opakuje zkoušku jen z teorie nejdříve za 1 měsíc.

Opravnou zkoušku musí jezdec vykonat nejpozději do 2 let.

Přerušení zkoušek

V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit( nenechat jej dokončit

Hodnocení zkoušky základního výcviku

V drezuře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech- krok,klus,cval,provedení kruhu,srovnání a zastavení. Základem hodnocení je sed a vliv jezdce. Součástí hodnocení je i vodění a předvádění pony.

Ve skoku na parkuru je základním kritériem hodnocení – rovnováha, styl,rytmus a tempo.

V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu min.30správných odpovědí( z 35 otázek)=splnil.

Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu. Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů.Po ukončení zkoušek vypracuje komise „Protokol o zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána licence jezdce pony s označením „Jezdec –P“.

Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce pony

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky:

 1. prostor pro předvádění a vodění koně
 2. halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezuře (drezurní obdélník 20x40 m)
 3. halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů po stránce skokové (viz.předepsaný plánek parkuru)
 4. ustájení pro koně kandidátů zkoušek
 5. obsluhu pro stavbu překážek
 6. místnost pro vypracování testů

Pomůcky potřebné při zkouškách

1)

2) Pořadatel zajistí:

Při zkoušce jsou potřeba nejméně 3 zkoušející :

Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů, provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení

Další dva zkoušející hodnotí drezurní a skokovou zkoušku

(Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu ČJF oblastní výbor ČJF – vyloučeni jsou zkoušející, kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné nebo je trénují)

Časový program

8.00 hod. kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den) hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek
9.00 hod. předvádění a vodění koně
drezurní úloha P1 (pořadí startujících 1 – 20)
14.00 hod. skoková zkouška na předepsaném parkuru (pořadí startujících 20 – 1)
16.00 hod. testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min.)
17.30 hod. hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

Uvedený časový program je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit-dle počtu účastníků apod.

Okruhy otázek pro zkoušky základního výcviku jezdce

 1. Zkratka mezinárodní jezdecké federace.
 2. Kdo organizuje jezdecký sport v ČR.
 3. Popis koně (části těla).
 4. Vrozené znaky u koní.
 5. Získané znaky u koní.
 6. Základní barvy koně.
 7. Počet zubů dospělého koně.
 8. Tělesná teplota koně.
 9. Napájení koní
 10. Základní krmiva pro koně.
 11. Zásady bezpečnosti práce při ošetřování koní ve stáji.
 12. Ošetřování koní před a po výcviku.
 13. Podkování a ošetřování kopyt.
 14. Nemoci koní a jejich léčení.
 15. Úrazy koní a jejich ošetření.
 16. Zlozvyky koní.
 17. Doporučené očkování pro jezdce i koně.
 18. Zásady první pomoci.
 19. Nohosled koně v kroku,klusu a cvalu.
 20. Co je to mimochod.
 21. Ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně.
 22. Ochranné pomůcky pro jezdce.
 23. Správná výstroj jezdce při tréninku.
 24. Popis správného sedu.
 25. Pomůcky jezdce, kterými působí na koně a jejich použití.
 26. Martingal a jeho funkce.
 27. Pomocné otěže.
 28. Popis uzdečky a uzdy.
 29. Popis sedla a jeho doplňky.
 30. Druhy nánosníků.
 31. Vodění a předvádění koně.
 32. Základní chody koně.
 33. Pojem barování.
 34. Chování jezdce s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci.
 35. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu.
 36. Jaké doklady potřebuje jezdec a kůň pro start na závodech.
 37. Jak staří koně se mohou poprvé účastnit soutěží.
 38. Ústroj jezdce a výstroj koně při soutěžích (drezura,parkur).
 39. Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti.
 40. Rozměry drezurního obdélníku a jeho písmena.
 41. Jak mají být provedeny základní cviky(kruh,…).
 42. Skoky na opracovišti při závodech.
 43. Výšky překážek v jednotlivých klasických stupních obtížnosti.
 44. Penalizace trestnými body na parkuru.
 45. Základní typy překážek.
 46. Umístění praporků na skoku a jejich význam.
 47. Pravidla skokových soutěží pony.
 48. Jaké jsou zvláštní soutěže v parkurovém skákání a jejich pravidla.
 49. Pravidla drezurních soutěží pony.
 50. Kategorie pony.

Tyto podmínky vstupují v platnost od 1.4.2005.


© 2006-2009 Jitka Dobešová | Všechna práva vyhrazena | TechComputers |
Mapa webu | RSS | XHTML 1.0 Transitional | CSS 2.1 | Nahoru |